Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.RazemDlaKultury.eu

aktualna na dzień 15 grudnia 2020 r.

§ 1 Słownik

Przez użyte w tej Polityce Prywatności słowa pisane dużą literą, bez względu czy zostały zapisane w liczbie mnogiej lub pojedynczej, rozumie się odpowiednio:

 1. Administrator – Jan Młotkowski, PESEL 79100400458, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Graniczna 47;
  1. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług oferowanych w Serwisie;
  1. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;
  1. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.RazemDlaKultury.pl;
  1. Pliki Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie niewielkich plików zapisywanych na Urządzeniu Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu;
  1. Usługa – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Administratora w Serwisie na rzecz Użytkowników umożliwiająca:
   1. Przeglądanie treści Serwisu;
   1. korzystanie z Newslettera;
   1. korzystanie z Formularza Konatktowego;
   1. korzystanie z innych usług dostępnych na stronie;
  1. Formularz Kontaktowy lub Formularz – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Użytkownikowi kontakt z Administratorem poprzez skierowanie pytania, prośby lub innego rodzaju wiadomości. W ramach Formularza, Użytkownik wypełnia następujące dane:
 2. imię i nazwisko,
 3. adres e-mail Użytkownika,
 4. treść wiadomości;
  1. Newsletter – oferowana przez Administratora usługa za pośrednictwem Serwisu polegająca na wysyłaniu (dystrybucji) informacji do Użytkowników, którzy wyrazili na to uprzednio zgodę. Informacje te mogą dotyczyć: nowości i aktualnych promocji w Serwisie; działalności Administratora czy Serwisu; i mogą być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

§ 2 Zasady przetwarzania i ochrony danych

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu:

 1. prezentowania informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności;
  1. umożliwienia Użytkownikowi kontaktu z Administratorem poprzez Formularz Kontaktowy oraz zwrotny kontakt Administratora z Użytkownikiem;
  1. przesyłania Użytkownikowi informacji o w formie Newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tych informacji.

§ 3 Podstawa prawna. Bezpieczeństwo

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO,oraz
  1. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 2. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę prywatności Użytkownika.

§ 4 Rodzaje przetwarzanych danych

 1. W zakresie w jakim jest to niezbędne do dostawy oferowanych przez Administratora Produktów i świadczenia Usług, Administrator przetwarza następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika lub złożonego Zamówienia:
  1. imię i nazwisko;
  1. adres e-mail;
  1. inne informacje przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub w ramach dalszego kontaktu Użytkownika z Administratorem.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, o których mowa powyżej, jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu związanych z wykonywaną przez Administratora działalnością na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, o których mowa powyżej, również w celu prowadzenia pomiarów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.  
 4. Użytkownik dobrowolnie podaje dane, o których mowa powyżej, po uprzednim wyrażeniu na to zgody oraz akceptacji Regulaminu i niniejszej Polityki prywatności.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem pracowników Administratora, jego współpracowników oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Zamówienia lub/i świadczenia innych Usług.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w przypadku bieżącego kontaktu Administratora z Użytkownikiem w zakresie w jakim dane te zostały udostępnione mu przez Użytkownika.

§ 5 Cel zbierania i przetwarzania Plików Cookies

 1. Administrator zbiera i przetwarza za pośrednictwem Serwisu informacje zawarte w tzw. Plikach Cookies.
  1. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Marketing i reklama – w celach marketingowych, świadczenia usługi Newsletter;
  1. Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez m.in. możliwość rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlania Serwisu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
  1. Statystyki i usprawnianie – tworzenie i przetwarzanie danych statystycznych (np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń, statystyki zachowań), które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu w oparciu o sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
  1. Usługi społecznościowe – Administrator oraz serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać Pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych;
  1. Zapisywanie preferencji Użytkownika – dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika.

§ 6 Rodzaje Plików Cookies

W Serwisie mogą być używane następujące rodzaje Plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne (session Cookies) – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia – po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  1. Cookies trwałe (persistent Cookies) – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie Plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia;
  1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  1. Cookies „niezbędne” – pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  1. Cookies „bezpieczeństwa” – pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  1. Cookies „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  1. Cookies „funkcjonalne” – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  1. Cookies reklamowe – pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb.

§ 7 Zewnętrzne serwisy korzystające z Plików Cookies

Administrator w ramach Serwisu współpracuje lub może współpracować z następującymi serwisami lub usługami zewnętrznymi a także innymi podobnymi usługami, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 1. Google AdWords;
 2. Google Analytics;
 3. Google MyBussines (inaczej Google Moja Firma);
 4. Google Search Console;
 5. Facebook Pixel;
 6. Youtube;
 7. Twitter;
 8. Instagram.

§ 8 Inne informacje dotyczące Plików Cookies

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w Plikach Cookies.
  1. Szczegółowe informacje o obsłudze Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika (telefonie, tablecie, komputerze).
  1. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w celu blokady automatycznej obsługi Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
  1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie jak np. dostęp do wirtualnego koszyka z Produktami.
  1. Niedokonanie zmiany ustawień Plików Cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez Serwis.

§ 9 Dostęp do danych

 1. Użytkownik posiada:
  1. prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych;
  1. prawo ich sprostowania,
  1. prawo żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
  1. prawo do przenoszenia danych,
  1. prawo wniesienia sprzeciwu,
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej             cofnięciem.
 2. Administrator przechowuje wypełniony przez Użytkownika Formularz zamówienia oraz inne dokumenty zawierające dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia przez Administratora oraz świadczenia innych Usług związanych z wykonywaną przez Administratora działalnością gospodarczą.

§ 10 Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu lub związanymi z przetwarzaniem danych, w tym danych Użytkownika.
  1. Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu oraz dokładny czas jego wystąpienia.
  1. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w Serwisie lub za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
  1. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oraz do poinformowania Użytkownika o jej wynikach.
  1. Administrator nie rozpatruje reklamacji, w przypadku, w którym została ona wniesiona po upływie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości lub nie zawiera danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji lub gdy została ponownie zgłoszona w sprawie już rozpatrzonej przez Administratora.

§ 11 Pozostałe informacje

 1. Na działania Administratora w zakresie dotyczącym przetwarzanych danych osobowych Użytkownikowi, Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzoru).
  1. Administrator nie poddaje danych osobowych Użytkownika profilowaniu ani nie przekazuje takich danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.
  1. Administrator poinformuje Użytkownika o każdej zmianie postanowień Polityki prywatności na stronie internetowej oraz za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.